německy anglicky

Návštěvní řád

 • zakoupenou vstupenku uschovejte, můžete být během prohlídky zoo vyzváni k jejímu předložení zaměstnancem zoo

 • chovejte se přiměřeně tiše a klidně – hluk a rychlé pohyby ruší zvířata

 • z veterinárních důvodů nevoďte do zoo psy a jiné domácí mazlíčky (kočky, fretky, prasátka, andulky apod.)

 • děti do 8 let nesmí do zoo bez doprovodu osoby starší 15 let  

 • nekrmte žádná zvířata (mimo dětskou zoo), uvědomte si, že jim tím vážně ubližujete  

 • nepodávejte zvířatům žádné předměty – zrcátka, cigarety, kameny apod. – nevinná legrace může skončit smrtí zvířete  

 • nechoďte za ochranná zábradlí a nepřibližujte se k mřížím  

 • nesahejte na zvířata, můžete si přivodit vážný úraz  

 • nedrážděte zvířata a neházejte po nich žádné předměty
 • choďte jen po vyznačených cestách a dodržujte veškeré instrukce uvedené na informačních tabulích  

 • neznečišťujte areál zoo, odpadky házejte do košů  

 • netrhejte květiny a větve keřů, nešlapte do záhonů
 • vedoucí hromadných výprav jsou odpovědni za chování celé skupiny  

 • není povoleno nosit do zoo následující předměty: zábavnou a jinou pyrotechniku, balónky, věci ohrožující bezpečnost a zdraví osob a zvířat  

 • v areálu zoo není povoleno používat: hudební nástroje, střelné a jiné zbraně, hudební přehrávače a rozhlasové přijímače, klaksony, houkačky a jiné podobné nástroje  

 • v celém areálu zoo platí zákaz kouření mimo vyhrazené plochy (od 31. 5. 2017)
 • dodržujte případné pokyny zaměstnanců zoo, zejména v případě mimořádné události (únik zvířete, živelná pohroma aj.)
 • hrubé porušení tohoto návštěvního řádu může mít za následek přivolání policie a vykázání z areálu  

 • všechny mimořádné události ohlaste v pokladně zoo, kde je k dispozici lékárnička a telefon  

 • pokud návštěvníkovi vznikne újma na zdraví nebo škoda na majetku, je povinen prokázat, že událost nebyla způsobena porušením návštěvního řádu
Autor: administrator | Aktualizováno: 27.01.2017
Nahoru
otevírací doba
vstupné
kudy do zoo
plán zoo
služby
archiv
kamera
e-shop
<prosinec>
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Návštěvní řád