německy anglicky

Návštěvní řád

 • zakoupenou vstupenku uschovejte, můžete být během prohlídky zoo vyzváni k jejímu předložení zaměstnancem zoo

 • chovejte se přiměřeně tiše a klidně – hluk a rychlé pohyby ruší zvířata

 • z veterinárních důvodů nevoďte do zoo psy a jiné domácí mazlíčky (kočky, fretky, prasátka, andulky apod.)

 • děti do 8 let nesmí do zoo bez doprovodu osoby starší 15 let  

 • nekrmte žádná zvířata (mimo dětskou zoo), uvědomte si, že jim tím vážně ubližujete  

 • nepodávejte zvířatům žádné předměty – zrcátka, cigarety, kameny apod. – nevinná legrace může skončit smrtí zvířete  

 • nechoďte za ochranná zábradlí a nepřibližujte se k mřížím  

 • nesahejte na zvířata, můžete si přivodit vážný úraz  

 • nedrážděte zvířata a neházejte po nich žádné předměty
 • choďte jen po vyznačených cestách a dodržujte veškeré instrukce uvedené na informačních tabulích  

 • neznečišťujte areál zoo, odpadky házejte do košů  

 • netrhejte květiny a větve keřů, nešlapte do záhonů
 • vedoucí hromadných výprav jsou odpovědni za chování celé skupiny  

 • není povoleno nosit do zoo následující předměty: zábavnou a jinou pyrotechniku, balónky, věci ohrožující bezpečnost a zdraví osob a zvířat  

 • v areálu zoo není povoleno používat: hudební nástroje, střelné a jiné zbraně, hudební přehrávače a rozhlasové přijímače, klaksony, houkačky a jiné podobné nástroje  

 • v celém areálu zoo platí zákaz kouření mimo vyhrazené plochy (od 31. 5. 2017)
 • dodržujte případné pokyny zaměstnanců zoo, zejména v případě mimořádné události (únik zvířete, živelná pohroma aj.)
 • hrubé porušení tohoto návštěvního řádu může mít za následek přivolání policie a vykázání z areálu  

 • všechny mimořádné události ohlaste v pokladně zoo, kde je k dispozici lékárnička a telefon  

 • pokud návštěvníkovi vznikne újma na zdraví nebo škoda na majetku, je povinen prokázat, že událost nebyla způsobena porušením návštěvního řádu
Autor: administrator | Aktualizováno: 27.01.2017
Nahoru
otevírací doba
vstupné
kudy do zoo
plán zoo
služby
archiv
kamera
e-shop
<září>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Text zřizovatel

Znak města Děčín

Text partneři

Logo společnosti INO

Logo Grešík Valdemar

Logo Agrokomplexu

Logo Asan Pet

Logo Balconi

Logo Rabina

Logo Ovoce - zelenina Jaroslav Suchý

Logo Liftea

Logo Děčínského deníku

Logo e-děčínsko

Logo Děčín.cz

Logo Kudy z nudy

Logo Domova dětí a mládeže Děčín

Logo ZUŠ v Děčíně

Logo Útulku Děčín

Logo vzdělávacího centra Svopap

Logo Vstupenky Děčín

Logo Artmaterial.cz

Text Jsme členem

Logo evropské asociace zoo

Logo světové asociace zoo

Logo Unie českých a slovenských zoo

Logo Fauna-flora

Logo IZE

Logo ISIS

Logo evropského záchovného programu

Logo destinačního fondu

Text Sponzoři noci snů

Logo Ústeckého kraje

Logo Rabina

Logo Balconi

Logo cukrárny Expres Děčín

Logo Inpeko

Logo MAR-MAT ovoce a zelenina

Logo Hračky Barvíř

Logo Termo Děčín

Logo Domu dětí a mládeže Děčín

Logo Dům Tisku

Logo ZUŠ

Logo České průmyslové pojišťovny

Logo Ice and Go

Logo skautů

Logo vlastivědného muzea v České Lípě

Logo pekařství He-Fi

Logo HC Děčínských medvědů

Logo BK ARMEX Děčín

Logo ZŠ Slovanka

Návštěvní řád